(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 292 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 03/01/2017. 
Ngày 03/01: Có 3/292 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 03/01: Có 3/292 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 289 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án vốn SNGT thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/01/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Ban Quản lý dự án vốn SNGT thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: UBND huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng nhưng trong phiếu đăng ký TBMT nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đăng tải TBMCH cho gói thầu hỗn hợp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20170100670 - 00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.