(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý  phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng 360 của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/8/2017. 
Ngày 02/08: Có 8/360 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 02/08: Có 8/360 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 352 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (tỉnh Ninh Thuận) đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/8/2017; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/8/2017 đến 08 giờ ngày 14/8/2017; Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/8/2017 đến 09 giờ ngày 14/8/2017, trong khi đóng thầu 09 giờ ngày 24/8/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty CP Đô thị Cần Thơ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 05/8/2017; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và UBND xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/8/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.