(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 349 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/11/2016. 
Ngày 01/11: Có 3/349 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 01/11: Có 3/349 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 346 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/11/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công an tỉnh Đắk Lắk dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/11/2016 đến 14 giờ ngày 11/11/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.