(BĐT) - Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ nhận 23 dự án mới từ 9 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng số vốn 136,056 triệu USD; 10 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng đạt 45,28 triệu USD; 26 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng vốn 41,14 triệu USD.

Trong 23 dự án mới, Trung Quốc đứng đầu với 12 dự án, tổng vốn đầu tư 29,26 triệu USD; Hàn Quốc với 2 dự án, tổng vốn 8,14 triệu USD; Nhật Bản với 2 dự án, tổng vốn 1,265 triệu USD…

6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ ghi nhận 10 lượt tăng vốn, trong đó có 9 lượt tăng vốn để sản xuất mặt hàng giường, tủ, bàn ghế với số vốn 38,28 triệu USD. Cụ thể, Trung Quốc có 3 lượt với số vốn tăng thêm 8,6 triệu USD; Đài Loan có 2 lượt với số vốn tăng 4,02 triệu USD; Hồng Kông (Trung Quốc) với 2 lượt, vốn tăng 8,2 triệu USD; Nhật Bản có 1 lượt, với số vốn tăng 1,45 triệu USD; Singapore có 1 lượt tăng với số vốn tăng 22,8 triệu USD.

Về góp vốn mua cổ phần, 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ ghi nhận 26 lượt với tổng vốn 41,14 triệu USD. Trong đó, dẫn đầu là Trung Quốc có 9 lượt góp vốn mua cổ phần với số vốn góp 6,48 triệu USD; Đài Loan có 8 lượt với số vốn góp 23,53 triệu USD; Hàn Quốc có 3 lượt, với số vốn tăng 1,02 triệu USD; Hoa Kỳ có 2 lượt với tổng vốn góp 7,41 triệu USD…