• Ngành gỗ thu hút 23 dự án đầu tư mới trong nửa đầu năm 2021

    05/07/2021 09:01

    (BĐT) - Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ nhận 23 dự án mới từ 9 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng số vốn 136,056 triệu USD; 10 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng đạt 45,28 triệu USD; 26 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng vốn 41,14 triệu USD.

chuyên đề

Kết nối đầu tư