Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 16/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định tiếp tục điều chỉnh giảm một số loại lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trở xuống và lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm từ 0,25 - 0,5%/tùy loại lãi suất. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/6/2023.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tại Quyết định số 1123/QĐ-NHNN, NHNN giảm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng (TCTD) từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái cấp vốn từ mức 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ mức 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

Tại Quyết định số 1124/QĐ-NHNN, NHNN giữ nguyên lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,0%/năm xuống 4,75%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,25%/năm. Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, NHNN cho biết, sẽ do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành Quyết định số 1125/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ mức 4,5%/năm xuống 4,0%/năm; riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

NHNN cho biết, trong điều hành sẽ bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Chuyên đề