(BĐT) - Tại buổi giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND TP.HCM về việc sử dụng đất công trên địa bàn Thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành đã kiến nghị, đất công sử dụng sai mục đích thì cần phải thu hồi để tránh lãng phí tài nguyên đất.

Theo kết quả khảo sát mới đây, rất nhiều quỹ đất công trên địa bàn TP.HCM cho các doanh nghiệp thuê bị sử dụng lãng phí, nhiều nơi bỏ hoang, không sử dụng đúng mục đích. Năm 2016, TP.HCM đã lập thủ tục đấu giá, thu hồi 108 khu đất, với tổng diện tích hơn 213 ha. Tuy nhiên, đến nay mới thu hồi và tiếp nhận được 88 khu đất với diện tích hơn 204 ha, còn 21 khu đất với diện tích hơn 8,2 ha đang xử lý.