(BĐT) - Ngày 25/8 tới, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán: NBP) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 9/9.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 241,2 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 24% nên lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 6,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty vỏn vẹn 178 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ.

Kết quả này do trong kỳ chưa ký được hợp đồng mua bán điện năm 2021, Công ty đang tạm tính theo giá bán thỏa thuận tạm thanh toán tiền điện năm 2021 giữa NBP và EVN là 89.881.4 đồng/kW/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của NBP đạt 409 tỷ đồng, giảm 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 1,24 tỷ đồng, giảm 95%.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm đạt 733,1 tỷ đồng doanh thu và gần 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 6 tháng, Công ty đã hoàn thành 55,8% chỉ tiêu doanh thu nhưng mới hoàn thành 5,4% chỉ tiêu lợi nhuận.