(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ. Theo đó, Công ty đã hoàn tất mua vào hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký mua trước đó.

Giá mua vào bình quân 23.817 đồng/CP theo phương thức khớp lệnh. Tổng giá trị số cổ phiếu mua gần 359 tỷ đồng. Nguồn vốn mua vào lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 1.740,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 542% và giảm 49,8% so với cùng kỳ 2019.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2020 đạt tổng doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 54,39% và 53,33% các mục tiêu đề ra sau 9 tháng.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 6,1% về còn 5.326,1 tỷ đồng.