(BĐT) - Công ty CP Xây dựng NASACO vừa trúng Gói thầu Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá là 118,832 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 118,736 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng theo đơn giá điều chỉnh.

Đây là gói thầu thứ 43 mà NASACO được công bố trúng thầu từ năm 2016 đến nay.

Cùng tham dự thầu nhưng bị trượt là Công ty CP Xây dựng Giao Thủy và Công ty CP Thịnh Vượng TVT. Cả hai nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Trong gần 5 năm qua, Công ty CP Xây dựng Giao Thủy được công bố trúng 9 gói thầu, chủ yếu thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó quy mô lớn nhất là Gói thầu Thi công xây dựng giai đoạn I khu trung tâm lễ hội thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định (trúng thầu năm 2019 với giá 408,96 tỷ đồng). Còn Công ty CP Thịnh Vượng TVT được công bố trúng 29 gói thầu ở nhiều địa phương.