Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với doanh nghiệp quốc phòng an ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh (QPAN), doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Dự thảo Nghị định mới đưa ra các nội dung thay thế các quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh. Ảnh: Nhã Chi
Dự thảo Nghị định mới đưa ra các nội dung thay thế các quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh. Ảnh: Nhã Chi

Bộ KH&ĐT cho biết, qua tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp cho thấy, việc thực hiện các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Vì vậy, việc rà soát, xây dựng Nghị định thay thế các nội dung liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QPAN là cần thiết nhằm khắc phục vướng mắc, hạn chế trong triển khai.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về doanh nghiệp kết hợp kinh tế với QPAN khi đáp ứng các điều kiện: là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Doanh nghiệp; do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp; được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ QPAN hoặc thực hiện nhiệm vụ QPAN để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QPAN thường xuyên hoặc đột xuất…

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định quy định: Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cho doanh nghiệp kinh tế kết hợp với QPAN; giá, đơn giá hoặc chi phí để sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ QPAN và nhiệm vụ QPAN thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư