Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, có tính đến lợi ích tổng thể tối ưu lâu dài, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn, kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp nằm trong quy hoạch nhiều năm (trên 10 năm) nhưng chưa được triển khai để tránh tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân và cuộc sống của người dân. Chỉ xem xét đề xuất bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 các khu công nghiệp có tính cấp bách, có khả năng triển khai nhanh và thu hút đầu tư tốt để đảm bảo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2020 đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Về các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư một các linh động, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển trong thời gian tới.

Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Chuyên đề