Năm 2022, Bộ Công Thương giải ngân vốn đầu tư công đạt 392 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến đến hết tháng 12/2022, giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Công Thương đạt 392,036 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 94% số vốn sau khi điều chỉnh giảm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công Thương cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao là 825,255 tỷ đồng và đã điều chỉnh giảm xuống còn 418,571 tỷ đồng (100% vốn trong nước).

Theo Bộ Công Thương, quá trình triển khai gặp khó khăn vướng mắc, dẫn đến một số dự án không đủ điều kiện khởi công trong năm 2022 và không có khả năng giải ngân kế hoạch vốn đã được giao. Do đó, Bộ đã tiến hành rà soát và điều chỉnh kế hoạch năm 2022, đồng thời có văn bản đề xuất giảm kế hoạch vốn năm 2022.

Chuyên đề