Năm 2021, VSC ghi nhận doanh thu tăng 12%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Container Việt Nam (mã chứng khoán: VSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 506,53 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,41 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và 37,6% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.892,13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 413,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 39,6% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 445 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 482,69 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 108,5% kế hoạch cả năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 32,9% so với đầu năm lên 3.266,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.112,3 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 810,9 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 506,4 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng tài sản.

Chuyên đề