(BĐT) - Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 vừa được Công ty CP Thủy điện Thác Bà công bố, sản lượng điện mục tiêu cho năm nay là hơn 900 triệu KWh; tương ứng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 454 tỷ đồng và 145 tỷ đồng, tăng hơn 38% và 13% so với năm trước. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ tối thiểu 16%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Do tình hình thủy văn không thuận lợi, năm 2019, Thủy điện Thác Bà ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt hơn 328 tỷ đồng và 128 tỷ đồng, giảm so với năm trước.