(BĐT) -Nhựa Tiền Phong (HNX: NTP) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp đề ra kế hoạch sản lượng là 104.000 tấn, tăng 9% so với mức thực hiện năm 2019, mang về doanh thu dự kiến 5.100 tỷ đồng, tăng 8%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 470 tỷ đồng, tăng 3%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng tiền ở mức 20%.
Năm 2020: Nhựa Tiền Phong đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 470 tỷ đồng

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 và việc kiểm soát dịch của Chính phủ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vẫn có thể thay đổi từ quý III.

Quý I, doanh thu giảm 4%, đạt 960 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 6% lên 85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng tương tự, lên 76 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 19% chỉ tiêu doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nhựa Tiền Phong được kỳ vọng là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ việc giá dầu giảm mạnh năm nay khi nguyên liệu đầu vào chủ yếu là hạt nhựa PVC, HDPE... - chế phẩm dầu mỏ.

Theo NDH