Năm 2020, MVB báo lãi giảm 3%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (MVB - sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, quý IV/2020, Tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.523 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 16% so với quý IV/2019, từ 219,4 tỷ đồng xuống còn 185 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Tổng công ty đạt 4.861 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế giảm gần 3% từ 321,1 tỷ đồng xuống 312,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Tổng công ty giảm 125 tỷ đồng, từ 3.837 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm xuống 3.712 tỷ đồng.

Chuyên đề