(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo đó, Công ty đạt đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 đạt 1.050 tỷ đồng, tăng hơn 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 52% so với kết quả thực hiện trong năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh nhà vườn tại Dự án Khu đô thị LIDECO Hoài Đức đạt khoảng 690 tỷ đồng và doanh thu từ kinh doanh các dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm (TP. Hạ Long) đạt khoảng 360 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ, hủy hơn 2,6 triệu cổ phiếu quỹ của Công ty. Nếu hủy hết số cổ phiếu quỹ này, vốn điều lệ Công ty sẽ giảm từ 636 tỷ đồng (63,6 triệu cổ phiếu) xuống còn gần 610 tỷ đồng (gần 61 triệu cổ phiếu).