(BĐT) - Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) vừa công bố báo tài liệu đại hội cổ đông năm 2020.

Theo đó, năm 2020, Công ty cho biết kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 566 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty lên kế hoạch tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020. Được biết, năm 2019, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.811 tỷ đồng, báo lỗ 2.444 tỷ đồng.

Kết thúc 3 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 666,3 tỷ đồng doanh thu, 1,8 tỷ đồng lợi nhuận. Trong khi cùng kỳ 2019, doanh thu đạt 339,9 tỷ đồng và lỗ 98,1 tỷ đồng.