Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa có văn bản giải trình về nguyên nhân thua lỗ trong năm 2019 và phương án khắc phục tình hình kinh doanh trong năm 2020.
Năm 2020: HAGL Agrico đặt kế hoạch lợi nhuận 566 tỷ đồng

Năm 2019, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2.426 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ hoạt động kinh doanh 967 tỷ do chi phí lãi vay lớn; lỗ khác 1.408 tỷ do đánh giá lại các tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây; thuế thu nhập hoãn lại 69 tỷ đồng do dự phòng đầu tư…

Báo cáo phương án khắc phục, HAGL Agrico cho biết năm ngoái đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay. Theo báo cáo tài chính, tổng vay nợ cuối năm 2019 còn hơn 9.200 tỷ đồng, giảm hơn 6.200 tỷ đồng.

Công ty cũng rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2019 và có lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng. Lưu ý rằng năm 2019, công ty cũng đặt kế hoạch lợi nhuận 103 tỷ đồng nhưng không hoàn thành khi lỗ 2.375 tỷ đồng.

Trong thương vụ hợp tác với Thaco Group, HAGL Agrico năm 2019 đã chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông giá trị 2.217 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 11.086 tỷ đồng. Cổ đông lớn đơn lẻ lớn nhất là Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ 41% nhưng vẫn là công ty mẹ HNG khi còn sở hữu cổ phần gián tiếp, trong khi đó nhóm cổ đông Thaco sở hữu 35% vốn.

Theo NDH