Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC - UpCoM) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên tới kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đầy tham vọng.
Năm 2018, NTC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 156%

Cụ thể, kế hoạch doanh thu 610,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, tăng lần lượt 131% và 156,5% so với thực hiện năm 2017. Cổ tức theo tỷ lệ 25%.

Theo ban lãnh đạo NCT, cơ sở để công ty thực hiện kế hoạch trên chủ yếu đến từ mảng kinh doanh cho thuê lại đất (trả 1 lần) 20 ha và cho thuê hơn 5.240 m2 nhà xưởng xây sẵn.

Thêm vào đó, NTC có thêm dòng tiền từ đầu tư Khu công nghiệp mở rộng giai đoạn 2 và Khu dân cư Nam Tân Uyên.

Một nội dung khác quan trọng được trình Đại hội là phương án tăng vốn điều lệ và thành lập công ty con quản lý Khu dân cư Khánh Bình, song hiện NCT chưa công bố chi tiết.

Kết thúc quý I/2018, NTC đạt gần 38 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 32,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 71% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ hoàn thành 6,2% doanh thu và 8,9% kế hoạch lợi nhuận.

Theo giải trình từ phía NTC, kết quả này đạt được bởi doanh thu hoạt động tài chính tăng 185% lên hơn 24 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Cùng với đó là doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng tăng 23% ghi nhận từ hợp đồng cho thuê lại đất mới.

Năm 2017 vừa qua, Công ty đạt 142 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15% so với năm trước và vượt gần 164% kế hoạch năm.

Với kết quả này, NTC dự kiến trình cổ đông thông qua việc tăng cổ tức năm 2017 từ tỷ lệ 25% lên 35% bằng tiền mặt, tương ứng mức chi 56 tỷ đồng.

Cổ phiếu NTC từ đầu năm 2018 đến nay đã giảm 23% xuống 71.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh 10 phiên gần đây 29.432 đơn vị.

Theo ĐTCK