(BĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và thống nhất một số chỉ tiêu cho kế hoạch năm 2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, về kết quả kinh doanh năm 2017, Công ty ước đạt 548,9 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 89% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 95 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu mà HĐQT đã đề ra. Trong năm 2017, Công ty hoàn thành 100% kế hoạch chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 24%.

Năm 2018, Công ty đạt kế hoạch 680 tỷ đồng doanh thu (tăng 23,8%) và 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 21%), với tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 24%.