Năm 2016, TPHCM đầu tư vốn ngân sách cho 10 nút giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Văn Khoa cho biết trong năm nay Thành phố sẽ đầu tư xây dựng trên 10 nút giao thông có nguy cơ ùn tắc cao bằng nguồn vốn ngân sách.
Năm 2016, TPHCM đầu tư vốn ngân sách cho 10 nút giao thông trọng điểm

Chuyên đề