Năm 2015 cấp giấy phép cho 184.182 công trình xây dựng

(BĐT) - Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2015, công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 đã được quan tâm, đẩy mạnh.

Các địa phương trong cả nước đã thực hiện tiếp nhận và cấp giấy phép cho 184.182 công trình (trong đó có 5.690 công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014); số công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đã giảm đáng kể, còn khoảng 3,7% so với công trình được xây dựng, giảm khoảng 4,3% so với năm 2014.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư