(BĐT) - UBND tỉnh Thái Bình vừa phê duyệt đề xuất Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình do Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà lập. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 232,6 tỷ đồng.

Dự án thực hiện tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình. Các khu đất dự kiến giao cho nhà đầu tư để thanh toán cho dự án BT này gồm khu đất Chi cục Thuế tỉnh cũ, đường Lê Lợi với diện tích 1.098 m2; khu đất số 2 là vị trí Kho bạc tỉnh cũ cũng nằm trên đường Lê Lợi, diện tích 2.070 m2; khu đất Trung tâm Hội nghị tỉnh hiện tại, diện tích 8.371 m2; khu đất Trung tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ, diện tích 1.682 m2; khu đất Nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường Vũ Đông - Hoàng Diệu, diện tích 14.147 m2.

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà có trụ sở tại Hà Nam. Tháng 1 vừa qua, công ty này liên danh với một số doanh nghiệp khác đã trúng thầu gói thầu xây lắp gần 590 tỷ đồng thuộc Dự án Nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700 huyện Thái Thụy, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình là bên mời thầu.