(BĐT) - Công ty CP Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con...

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 10,25 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, được chia làm 2 đợt để đảm bảo đúng quy định không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trong 12 tháng.

Cụ thể, đợt 1 sẽ phát hành 9,32 triệu cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đồng/CP, tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá là 93,2 tỷ đồng, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến tháng 3 và tháng 4/2021 ngay sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Đợt 2 sẽ phát hành còn lại 932 nghìn cổ phiếu, tương đương 0,2% sổ cổ phiếu đang lưu hành, thời điểm vào năm 2022 theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Trước đó, đầu tháng 1 vừa qua, Công ty đã phát hành 13,5 triệu cổ phiếu cho 5.529 nhân viên, giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm, mỗi năm 25% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng.