MWG hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 17.396 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ đồng, tăng 20%.

Trong đó, doanh thu bán hàng trực tuyến (online) đạt 3.021 tỷ đồng, đóng góp 17% tổng doanh thu công ty và tăng 53% năm trước.

Như vậy MWG đã hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

MWG lãi 2 tháng 729 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước ảnh 1

MWG cho biết trong tháng 3 và 4 sẽ mở rộng và tối ưu hóa doanh thu trên mỗi cửa hàng. Dự kiến, MWG tăng thêm khoảng 30 cửa hàng Điện Máy Xanh (ĐMX) do mở mới và chuyển đổi từ cửa hàng Thế Giới Di Động, đồng thời thay đổi cách sắp xếp tại khoảng 90 cửa hàng ĐMX mini.

Ngoài ra, từ tháng 3, MWG cũng thử nghiệm mô hình "shop in shop" kinh doanh mặt hàng mới là đồng hồ (cửa hàng đồng hồ trong siêu thị TGDĐ và dự kiến có mặt ở ĐMX).

Chuỗi Bách Hóa Xanh tới cuối tháng 2 có 423 cửa hàng, trong đó 56 cửa hàng ở 10 tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Doanh thu ước tính trung bình tháng 2 của toàn chuỗi này là 40 triệu đồng/cửa hàng.

Theo NDH