(BĐT) - Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, việc xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đến nay đã có những kết quả bước đầu. Trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ thì đến nay đã có 2 nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. 
Dự án Nhà máy Sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ đã hoạt động trở lại. Ảnh Internet

Dự án Nhà máy Sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ đã hoạt động trở lại. Ảnh Internet

Đó là Dự án Nhà máy Sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng và Dự án Nhà máy Thép Việt Trung. 4 dự án còn lại đã từng bước giảm lỗ và hoạt động sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định, bao gồm: Nhà máy Sản xuất đạm Ninh Bình, Nhà máy Sản xuất đạm Hà Bắc, Nhà máy Sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai, Công ty DQS.

Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 1 dự án vận hành sản xuất trở lại một phần, đó là Dự án Nhà máy Sản xuất xơ sợi Đình Vũ. “Nếu như riêng trong năm 2016 Nhà máy Sản xuất xơ sợi Đình Vũ bị thua lỗ 400 tỷ đồng, thì trong 6 tháng đầu năm 2018 đã sản xuất kinh doanh có lãi 65 tỷ đồng. Nhà máy có đủ điều kiện để đưa ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém”, Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết.

Còn 3 dự án trước đây đầu tư xây dựng dở dang, có 2 dự án đang tích cực thực hiện các biện pháp để tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng (Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên), riêng Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đang thực hiện phương án bán đấu giá toàn bộ tài sản và hàng tồn kho.