(BĐT) - Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp từ báo cáo trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, tổng số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2020 là 10.003 tỷ đồng, số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại là 9.923 tỷ đồng. Một số đơn vị còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản lớn là Ninh Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị còn nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc bố trí vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong kỳ cần rà soát, làm rõ số nợ đọng của đơn vị mình có đúng quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đầu tư công năm 2014 hoặc Khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019 hay không. Trường hợp nợ đọng phát sinh từ ngày 1/1/2015 trở đi là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.