(BĐT) - Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa công bố mời thầu Gói thầu XL.03B Thi công thân trụ (từ trụ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng (bao gồm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công).
Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2

Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2

Đây là gói thầu xây lắp có giá trị bảo đảm dự thầu 45 tỷ đồng, thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Đây là gói thầu hứa hẹn thu hút đông đảo nhà thầu trong lĩnh vực giao thông.

Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 26 tháng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Gói thầu sẽ được đóng thầu vào ngày 27/5/2021.