Mời thầu gói EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bên mời thầu) cho biết từ 10/6 đến 7/9/2020, đơn vị phát hành HSMT Gói thầu số 15 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, với giá 30.240.827.000.000 đồng.
Phối cảnh Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch
Phối cảnh Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch

Gói thầu số 15 (EPC-QT1) Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Thời gian thực hiện hợp đồng là 48 tháng. Nhà thầu tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu giá trị 600 tỷ đồng. Gói thầu số 15 (bao gồm các phần việc thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, xây dựng, lắp đặt, vận hành, chạy thử, kiểm tra hiệu suất và bàn giao hoàn chỉnh 2 tổ máy 600MW (công suất tinh), bảo hành; các đường dây truyền tải để kết nối trạm phân phối 500kV và đào tạo vận hành, chuyển giao công nghệ.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng mức đầu tư 42.022.871.000.000 đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự kiến đến năm 2023, Dự án sẽ hoàn thành, đưa nhà máy vào hoạt động.