Mời thầu 5 gói xây lắp thuộc Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các phần còn lại của Gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng.
Hướng tuyến Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
Hướng tuyến Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Theo đó, trong tháng 10/2022, sẽ đấu thầu qua mạng 5 gói thầu xây lắp của Gói thầu A6 gồm: Gói thầu A6-1 Thi công xây dựng đoạn Km35+900 - Km42+020 (giá gói thầu 426,06 tỷ đồng); Gói thầu A6-2 Thi công xây dựng đoạn Km42+020 - Km44+720 (336,95 tỷ đồng); Gói thầu A6-3 Thi công xây dựng đoạn Km44+720 - Km49+950 (446,48 tỷ đồng); Gói thầu A6-4 Thi công xây dựng đoạn Km49+950 - Km52+400 (giá gói thầu 383,8 tỷ đồng); Gói thầu A6-5 Hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng (232,47 tỷ đồng).

Năm gói thầu nêu trên sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chuyên đề