(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện đối với Dự án Khu dân cư mới Thung Ổi, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 373,118 tỷ đồng.
Thanh Hóa vừa công bố danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện đối với Dự án Khu dân cư mới Thung Ổi

Thanh Hóa vừa công bố danh mục dự án mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện đối với Dự án Khu dân cư mới Thung Ổi

Dự án Khu dân cư mới Thung Ổi được thực hiện trên diện tích 66.042,9 m2 (không bao gồm 7.369,1 m2 đất ở dân cư hiện trạng và 3.691,5 m2 đường Quốc lộ 45 hiện trạng trong tổng diện tích 77.103,5 m2 theo phạm vi quy hoạch đã được duyệt). Các hạng mục đầu tư của Dự án gồm: hạ tầng kỹ thuật; xây dựng phần thô các lô nhà liền kề LK-01, 02, 03, 04, 05, biệt thự BT-01, BT-02; xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình thuộc quỹ đất công cộng (khu cây xanh, dịch vụ; khu cây xanh).

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 387,711 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư là 14,593 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án (trong đó, phần vốn chủ sở hữu đảm bảo tối thiểu 20%).

Về yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Dự án, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu phải thu xếp là 77,55 tỷ đồng. Nhà đầu tư phải có tối thiểu 1 dự án (loại 1) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư hoặc dự án phát triển nhà ở mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu. Dự án phải có tổng mức đầu tư tối thiểu là 193,86 tỷ đồng; nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu tại dự án tương tự là 38,775 tỷ đồng; dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm trở lại đây. Các dự án loại 2, loại 3 được quy đổi sang dự án loại 1 để đánh giá.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 24/9/2021.