Mở rộng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg (QĐ33) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (QĐ23) ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ảnh: Phan Hoạt
Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ảnh: Phan Hoạt

Theo QĐ33, điều kiện hỗ trợ là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1/2021.

Trước đó, QĐ23 quy định điều kiện là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên.

QĐ33 cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19… được hỗ trợ.

Ngoài hỗ trợ đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, QĐ33 bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật.

Chuyên đề