(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa mở thầu qua mạng 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn Ngân hàng Thế giới).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu KA-PW-04 Kè kết hợp đường bờ trái (bờ Bắc) sông Trí (đoạn từ đập tràn sông Trí đến cầu Trí) là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 468 - Công ty CP Xây dựng Hồng Ngọc - Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh với giá 59,155 tỷ đồng (giá gói thầu là 59,263 tỷ đồng).

Nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu KA-PW-05 Kè kết hợp đường bờ phải (bờ Nam) sông Trí (đoạn từ đập tràn sông Trí đến cầu Trí) là Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Bắc Á - Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty TNHH Vĩnh Phúc với giá 58,125 tỷ đồng (giá gói thầu 58,15 tỷ đồng).