ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2016, MPC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 16.346 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất kỳ vọng đạt 687 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 546 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, yếu tố đáng chú ý khác là sự rút lui của nhân sự đến từ Quỹ Red River Holding. HĐQT mới của Công ty bao gồm 6 thành viên là ông Lê Văn Quang, bà Chu Thị Bình, ông Chu Văn An, bà Lê Thị Dịu Minh, ông Lê Văn Điệp và ông Lê Ngọc Anh

Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT MPC, thách thức lớn nhất đối với ngành tôm Việt Nam hiện nay là phát triển bền vững. Thời gian qua, nhiều sản phẩm Việt Nam có nhiều tạp chất, bơm hóa chất, vì vậy ảnh hưởng đến niềm tin của các đối tác nhập khẩu trên thế giới. MPC chủ trương tới đây xây dựng các sản phẩm có trách nhiệm để tạo các giá trị cộng hưởng, nhằm tạo giá trị trên thị trường thế giới.

Trong giai đoạn mới, MPC sẽ xây dựng “Chuỗi giá trị tôm, cá có trách nhiệm Minh Phú” từ nay đến 2025. Cụ thể, Tập đoàn đang triển khai một số mô hình nuôi tôm mới. Đơn cử, nuôi tôm rừng với tôm giống kháng bệnh; nuôi tôm lúa với giống tôm kháng bệnh; nuôi tôm con giống kháng bệnh kết hợp với nuôi mật độ thấp; nuôi tôm mô phỏng tự nhiên với tôm giống kháng bệnh…

Theo ĐTCK