HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Lê Minh Trung.

Sáng nay (14/6), HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp chuyên đề và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND dân thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm tư cách Đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung ảnh 1

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng sáng ngày 14/6.

Tại cuộc họp HĐND phố Đà Nẵng sáng nay có 48 đại biểu dự họp, vắng 4 đại biểu có lý do. Kết quả, 46/48 đại biểu bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố và 47/48 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Trước đó, ngày 26/5 tại kỳ họp của Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng. Ông Trung đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung ảnh 2

Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Lê Minh Trung.

Ông Lê Minh Trung sinh năm 1976, quê quán ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông Trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đại học chuyên ngành Kinh tế Quản trị du lịch; thạc sĩ Quản lý công. Từ năm 2015 đến 2017, ông Trung là Bí thư Quận ủy Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Giữa năm 2017, ông Trung được luân chuyển làm Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Tháng 7/2018, ông Lê Minh Trung được HĐND thành phố Khóa IX bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, ông Lê Minh Trung được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 6/2021, ông Lê Minh Trung được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đến nay.

Theo VOV