Mía đường Sơn La chốt danh sách cổ đông trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 19/3 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016-2017 của CTCP Mía đường Sơn La (Mã CK: SLS). Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2016-2017.

Công ty sẽ phát hành thêm 1,63 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 20%, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 98 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cũng đã chốt quyền trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/3 và thời gian thanh toán vào ngày 26/3.

Đây là đợt chi trả cổ tức kế tiếp trong kế hoạch chia cổ tức năm 2016-2017 với tỷ lệ 80% vốn điều lệ của Công ty. Ngày 27/10/2017, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 55% vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm (niên độ tài chính 1/7 đến 31/12 năm 2017), Công ty đạt 245,5 tỷ đồng doanh thu và 57,65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. EPS 6 tháng đạt 7.065 đồng.

Chuyên đề