(BĐT) - CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (Mã CK: MCP) dự kiến đặt kế hoạch năm 2018 với doanh thu đạt 430 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng lần lượt 66% và 42 so với thực hiện năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 14%.

Năm 2018, Công ty dự kiến sản lượng in tráng trên kim loại đạt 30 triệu m2, tăng 30% so với năm 2018; sản lượng bao bì kim loại đạt 70 triệu bộ, tăng 40% so với năm trước.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết chiến lược phát triển trung và dài hạn của MCP là trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại hàng đầu Việt nam, với mục tiêu đạt thị phần lớn nhất, chủng loại đa dạng, chất lượng cao vào ổn định. Ngoài ra, Công ty cũng có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Sản phẩm chính hiện nay của Công ty là các loại lon, hộp bánh kim loại, tráng bóng sản phẩm in.