(BĐT) - Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận lần lượt giảm 12,6% và 69,1% so với quý III/2019.

Cụ thể, quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.068,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng 203%, tương ứng tăng thêm 102,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 152,4 tỷ đồng. Chính vì chí phí quản lý tăng mạnh dẫn tới lợi nhuận giảm sâu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 201,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 54% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 80,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.