(BĐT) - Tổng công ty May Hưng Yên vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu thuần bán hàng đạt 124,1 tỷ đồng, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 67,2% xuống còn 9,2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, May Hưng Yên báo lãi ròng 19,7 tỷ đồng, giảm 63% so với nửa đầu năm 2019.

Năm 2020, May Hưng Yên dự kiến doanh thu đạt 330 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 10%, mức thấp nhất của Công ty trong các năm gần đây.

Tính đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của May Hưng Yên đạt 615 tỷ đồng, giảm 80 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm 52,7%, tương đương 324,2 tỷ đồng.