(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về kế hoạch xuất khẩu than năm 2022.
Bộ Công Thương lưu ý xuất khẩu than năm 2022 không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong nước (ảnh: Internet)

Bộ Công Thương lưu ý xuất khẩu than năm 2022 không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong nước (ảnh: Internet)

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu 2 đơn vị này tổ chức thực hiện xuất khẩu than cục các loại và than cám 1, 2, 3 năm 2022 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Cụ thể, với TKV, tổng khối lượng xuất khẩu than cục các loại và than cám 1, 2, 3 tối đa là 2 triệu tấn, (than cục các loại là 800 nghìn tấn; than cám loại 1, 2, 3 là 1,2 triệu tấn). Đối với Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30 nghìn tấn.

Bộ Công Thương yêu cầu hai đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến nội dung này.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng lưu ý TKV và Tổng công ty Đông Bắc chịu trách nhiệm toàn diện về công tác xuất khẩu than đảm bảo 3 yêu cầu.

Một là, tuân thủ quy định tại Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Hai là, phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong nước.

Ba là, hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho nhà nước, doanh nghiệp.