Lượng hóa kết quả đạt được của chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngân hàng Chính sách xã hội được đề nghị làm rõ tình hình triển khai, dư nợ và số lượng đối tượng cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Ngân hàng Chính sách xã hội được đề nghị làm rõ tình hình triển khai, dư nợ và số lượng đối tượng cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Bộ KH&ĐT, tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 7/3/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT hằng quý báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP trong 6 tháng đầu năm 2022.

Nội dung báo cáo tập trung nêu cụ thể về tình hình triển khai, thực hiện, lượng hóa kết quả đạt được, tác động của chính sách đã triển khai theo nhiệm vụ được giao của cơ quan tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Trong đó, Bộ Tài chính làm rõ tình hình triển khai các Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, số 32/2022/NĐ-CP, số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ; số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn, giảm, gia hạn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngân hàng Chính sách xã hội làm rõ tình hình triển khai, dư nợ và số lượng đối tượng cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ tình hình triển khai, tổng số tiền đã hỗ trợ, số lượng đối tượng thụ hưởng tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Chuyên đề