Lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, có tác động lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 26, ngày 12/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Kiểm toán Nhà nước tư vấn phải sâu sắc hơn, phản biện phải sắc bén hơn, xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Kiểm toán Nhà nước tư vấn phải sâu sắc hơn, phản biện phải sắc bén hơn, xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn. Ảnh: Lâm Hiển

Về KHKT năm 2024, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị, KTNN bổ sung nguyên tắc tiếp tục tổ chức các cuộc kiểm toán chuyên đề theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xây dựng KHKT năm 2024 cần tập trung lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, bảo đảm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, không để thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước.

Để thực hiện hoạt động của KTNN trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu, KTNN tiếp tục phát huy sự phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan trong công tác điều hành; phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách thực hiện phiên giải trình thực hiện các kết luận kiểm toán để đưa ra những kiến nghị. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia tích cực vào các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, tăng cường kiểm toán từ xa.

Nêu quan điểm tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, đồng thời, lưu ý KTNN tư vấn phải sâu sắc hơn, phản biện phải sắc bén hơn, xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn, nhất là sai phạm trong ban hành văn bản.

Chuyên đề