(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh vừa cho biết, trong quý II/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu tư vấn thuộc Dự án Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà Vinh với tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Trà Vinh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 0,863 tỷ đồng). 7 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu.