(BĐT) - Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh tại một số phường trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một nhà thầu cho rằng, một số yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) chưa phù hợp với yêu cầu của gói thầu, làm hạn chế sự tham dự của nhiều nhà thầu có năng lực. Tuy nhiên, việc Bên mời thầu bảo lưu quan điểm, không sửa đổi HSMT, vẫn tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn về tính công bằng, minh bạch, hiệu quả của các gói thầu này.

Từ ngày 22/8 - 2/9/2020, Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ phát hành HSMT qua mạng 3 gói thầu “thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh” tại phường Hòa An và phường Hòa Phát (Gói thầu 1 có giá gói thầu 4,1 tỷ đồng); phường Khuê Trung năm 2020 (Gói thầu 2 có giá gói thầu 5,6 tỷ đồng); phường Hòa Xuân và Hòa Thọ Đông năm 2020 (Gói thầu 3 có giá gói thầu 3,9 tỷ đồng). Thời gian thực hiện các gói thầu đều trong 135 ngày.

HSMT của các gói thầu yêu cầu, nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật còn hiệu lực. Trong khi đó, Nhà thầu trích dẫn quy định của Luật Xây dựng cho biết, hoạt động trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh không phải là hoạt động xây dựng. Do đó, khi nhà thầu trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh (phạm vi công việc như trong HSMT của 3 gói thầu nêu trên) thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Đối với yêu cầu về nhân sự, HSMT yêu cầu 2 vị trí nhân sự: “trưởng nhóm (chỉ huy trưởng hoặc quản lý chung)” và “cán bộ phụ trách kỹ thuật và giám sát” đều phải có “chứng chỉ/chứng nhận sơ cấp trồng và chăm sóc cây xanh (còn hiệu lực)”; “chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật do sở chuyên ngành cấp”.

Nhà thầu cho biết, 2 nhân sự này không phải là công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện các công việc trồng và chăm sóc cây xanh nên việc yêu cầu phải có “chứng chỉ/chứng nhận sơ cấp trồng và chăm sóc cây xanh” là không phù hợp. Mặt khác, 2 vị trí nhân sự này được yêu cầu phải có “trình độ đại học thuộc chuyên ngành cảnh quan và kỹ thuật hoa viên” nên có đủ trình độ chuyên môn đối với vị trí công việc này, không cần phải thêm “chứng chỉ/chứng nhận sơ cấp trồng và chăm sóc cây xanh” nữa.

Đối với “chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật do sở chuyên ngành cấp”, Nhà thầu cho rằng, yêu cầu này cũng không phù hợp. Bởi chứng chỉ này chỉ dành cho đơn vị giám sát thi công xây dựng, không phù hợp với gói thầu về trồng, chăm sóc cây xanh.

Làm rõ các nội dung Nhà thầu đưa ra, Bên mời thầu viện dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có phân loại công trình “công viên, cây xanh” vào hạng mục các công trình hạ tầng kỹ thuật. Do đó, Bên mời thầu cho rằng, yêu cầu này là phù hợp với các gói thầu.

Đối với yêu cầu về chứng chỉ cho các vị trí nhân sự, Bên mời thầu nêu rõ, yêu cầu từng cá nhân tham gia quản lý, thực hiện gói thầu cần có “chứng chỉ/chứng nhận sơ cấp trồng và chăm sóc cây xanh” nhằm đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt trong công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai các gói thầu có quy mô lớn, tính chất phức tạp, đảm bảo kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây xanh. Ngoài ra, căn cứ đặc thù các gói thầu có quy mô rộng, vị trí làm việc phức tạp, thời gian thi công cấp bách nên ban chỉ huy công trình của nhà thầu cần có ít nhất 3 cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề giám sát để quản lý tốt việc thi công công trình.

Theo một chuyên gia đấu thầu thuộc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, phạm vi cung cấp dịch vụ của các gói thầu này đều là các dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh như: duy trì cây bóng mát, cắt thấp tán, khống chế chiều cao, đốn hạ cây sâu… mà không có các hoạt động xây dựng cho mục đích tạo cảnh quan. Mặt khác, đây là các gói thầu thuộc lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn (không phải gói thầu xây lắp) nên yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là không phù hợp với tính chất, quy mô công việc của gói thầu.

Ngoài ra, chuyên gia đấu thầu nhấn mạnh, việc yêu cầu nhân sự phải có “chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật” cũng không phù hợp vì đây không phải là gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật. Đối với yêu cầu các nhân sự, vị trí công việc (chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách kỹ thuật) phải có “chứng chỉ/chứng nhận sơ cấp trồng và chăm sóc cây xanh” là không cần thiết do đây không phải là những người trực tiếp thực hiện trồng, chăm sóc cây. Các nhân sự này chỉ cần có “trình độ đại học thuộc chuyên ngành cảnh quan và kỹ thuật hoa viên” là phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Việc Bên mời thầu đưa ra các yêu cầu không phù hợp với phạm vi, tính chất của gói thầu như trên sẽ làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu, giảm sự cạnh tranh của gói thầu.