(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu thuộc Dự án thành phần 1 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020, Ban Quản lý dự án 85 (Bên mời thầu) thuộc Bộ Giao thông vận tải sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 6 Thi công các đoạn tuyến còn lại trên Quốc lộ 24 đoạn từ Km8 - Km32 và cầu Chéo theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá gói thầu là 113,143 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 12 tháng.

Quý II/2020, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 7 Tư vấn giám sát công trình; Gói thầu số 8 Bảo hiểm công trình; Gói thầu số 9 Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công.

Quý II/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác; Gói thầu số 11 Tư vấn kiểm toán quyết toàn dự án hoàn thành.