Lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu cho cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tổng mức đầu tư 3.112,97 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu sẽ được đấu thầu rộng rãi qua mạng gồm: Gói thầu số 09 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 26,441 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (giá gói thầu 2,196 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông (giá gói thầu 0,648 tỷ đồng; đấu thầu quý II/2021).

3 gói thầu được chỉ định thầu trong quý I/2021 gồm Gói thầu số 12 Tư vấn khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 0,3 tỷ đồng); Gói thầu số 13 Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 0,32 tỷ đồng); Gói thầu số 14 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 10,783 tỷ đồng).

Chuyên đề