(BĐT) - Là chủ đầu tư của Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc tiếp tục theo đuổi Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2). Khá may mắn cho doanh nghiệp này khi ở lần lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2 này, 1 nhà đầu tư khác nộp hồ sơ quan tâm nhưng bị loại vì không đạt năng lực, kinh nghiệm.
Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 29,2 ha tại phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 29,2 ha tại phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án triển khai trên diện tích 29,2 ha, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị kiểu mẫu nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt. Dự án được đầu tư tại phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với chỉ tiêu quy hoạch gồm: đất ở 29,21%; đất công cộng thương mại dịch vụ 5,63%; đất cây xanh mặt nước 33,84%; đất hạ tầng kỹ thuật 31,32%. Khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, thời gian đầu tư từ năm 2020 - 2024.

Để được tham gia đấu thầu Dự án, nhà đầu tư phải đạt năng lực tài chính sơ bộ, có vốn thuộc sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư; đã thực hiện ít nhất 1 dự án có tính chất, mục tiêu tương tự trong 5 năm gần đây hoặc nhà đầu tư là thành viên tham gia liên danh với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu thực hiện ít nhất 1 dự án có tính chất, mục tiêu tương tự trong 5 năm gần đây.

Theo kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ: Liên danh Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc - Công ty CP Him Lam; Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư Sen Ngọc - Công ty CP BIDGROUP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam cho biết, Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư Sen Ngọc - Công ty CP BIDGROUP không đạt đánh giá sơ bộ do kinh nghiệm thực hiện dự án không đáp ứng. Liên danh Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc - Công ty CP Him Lam là nhà đầu tư duy nhất đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm.

Theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao Sở KH&ĐT thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ, trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc được duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) từ tháng 6/2017. Quy mô diện tích đất của giai đoạn 1 là 46,9 ha, đầu tư khoảng 522 căn (đất ở chia lô) với tổng mức đầu tư khoảng 485 tỷ đồng.

Với kết quả đánh giá sơ bộ như trên, Liên danh Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc - Công ty CP Him Lam có nhiều cơ hội được thực hiện giai đoạn 2 của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc, địa chỉ tại 369 Trần Quý Cáp, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được thành lập vào tháng 6/2017, hoạt động nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó trọng tâm là dự án bất động sản, thủy sản và các khu hậu cần nghề cá... Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 300 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH Đại Dương Xanh, Lê Minh Cường, Võ Minh Tuấn.

Công ty CP Him Lam có trụ sở tại TP.HCM, được thành lập từ tháng 9/1994. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp là 900 tỷ đồng. Các thành viên góp vốn vào Công ty CP Him Lam gồm: Dương Công Minh, Dương Thị Liêm, Trần Văn Tĩnh.

Được biết, Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc được duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) từ tháng 6/2017. Quy mô diện tích đất của giai đoạn 1 là 46,9 ha, đầu tư khoảng 522 căn (đất ở chia lô) với tổng mức đầu tư khoảng 485 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1). Chủ đầu tư Dự án giai đoạn 1 là Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc.