(BĐT) - Hàng loạt bất cập về quản lý hợp đồng sau đấu thầu, thiếu giám sát, hậu kiểm đối với việc cung cấp thiết bị, hàng hóa của nhà thầu sau khi trúng thầu… đã được thanh tra các địa phương chỉ ra tại kết luận thanh tra công tác đấu thầu.
Việc giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả của công tác đấu thầu. Ảnh minh họa­: Nhã Chi

Việc giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả của công tác đấu thầu. Ảnh minh họa­: Nhã Chi

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Thuận về một số gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế cho thấy, Công ty TNHH Dược phẩm TPVN không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Đấu thầu.

Trong khi đó, một số chủ đầu tư lại không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc trên địa bàn tỉnh này cũng bộc lộ nhiều bất cập trong quản lý hợp đồng. Theo đó, qua kiểm tra 30 gói thầu cho thấy một số hồ sơ thiếu tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu. Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật. Bên cạnh đó, chưa có hồ sơ bảo hành chứng minh thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng và hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Qua xác minh thực tế, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp còn chỉ ra, nhà thầu chưa thực hiện bảo trì thiết bị theo hợp đồng. Một số đơn vị chưa mở sổ theo dõi, quản lý trang thiết bị y tế được nhận, phần lớn các trang thiết bị chưa được sử dụng, một số thiết bị sau khi mua sắm còn lưu lại kho, chưa phân bổ về đơn vị sử dụng.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết luận thanh tra toàn diện việc thực hiện Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng số 11 (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, phòng thu) và Gói thầu Hạng mục trưng bày nội thất Nhà bảo tàng Tỉnh cũng để xảy ra hàng loạt bất cập trong công tác lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là quản lý hợp đồng sau đấu thầu.

Tại Gói thầu Hạng mục trưng bày nội thất Nhà bảo tàng Tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị tư vấn đã lựa chọn Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương Vinaremon-1 là đơn vị không đáp ứng kinh nghiệm để thực hiện hợp đồng giám sát. Tư vấn giám sát này đã bổ nhiệm nhân sự không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc nhà thầu thi công Gói thầu là Công ty CP Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa không ghi các công việc phát sinh trong quá trình thi công vào nhật ký công trình. Dù công trình đã đưa vào sử dụng nhưng hạng mục trưng bày nội thất Nhà bảo tàng vẫn chưa hoàn thành, thanh quyết toán chưa thực hiện xong.

Đối với Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng số 11, đơn vị tư vấn giám sát không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, không có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện giám sát trang thiết bị, các biên bản nghiệm thu giám sát không ghi đầy đủ nội dung đánh giá. Thậm chí, tại gói thầu này xảy ra tình trạng đơn vị sử dụng thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận trang thiết bị, ký tên trong biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị khi không tham gia việc nghiệm thu đối với số trang thiết bị này.

Đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mới đây, Thanh tra tỉnh này cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong khâu quản lý hợp đồng sau đấu thầu. Cụ thể, đơn vị cung cấp thiết bị cho nhà thầu có trường hợp chưa đúng với hồ sơ dự thầu, thiết bị khi nghiệm thu, bàn giao thiếu phiếu xuất kho, xuất xưởng, catalogue, công bố hợp quy. Đặc biệt, khâu nghiệm thu, bàn giao, bảo trì, bảo hành thiếu chữ ký của chủ đầu tư và đơn vị giám sát…

Theo chuyên gia đấu thầu Phạm Minh Yến, sau khi đấu thầu, hợp đồng là văn bản pháp lý quan trọng gắn kết, ràng buộc trách nhiệm giữa nhà thầu và chủ đầu tư, cả về trách nhiệm thực hiện hợp đồng lẫn trách nhiệm thanh toán. Do đó, việc giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng là một trong những giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả của toàn bộ công tác đấu thầu. Do đó, việc nâng cao trách nhiệm, khả năng của các cơ quan có trách nhiệm quản lý hợp đồng sau đấu thầu là biện pháp hữu ích nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản được mua sắm từ nguồn vốn nhà nước.